Disclaimer

Provalia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Zo is er getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van haar diensten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.


  • Provalia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Provalia of door u aan Provalia middels een website van Provalia of anderszins langs elektronische weg.

  • Provalia is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misbruik van de door haar verstrekte informatie.

  • Provalia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideen verstrekt door of namens Provalia via deze website.

  • Provalia aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

  • Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Provalia garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

  • Door gebruik te maken van deze website stelt gebruiker Provalia en haar partners vrij van elke claim of aantijging dat zij onprofessioneel gehandeld heeft.

  • Alle genoemde diensten/producten zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaar.

In de West 24      3958 GC  Amerongen     Tel. 0343 456156      info@provalia.nl      www.provalia.nl